Unia Europejska

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w imieniu administratora informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: KLINIKA STOMATOLOGII ESTETYCZNEJ ESTEDENT S.C. MONIKA SZŁAPO, PAWEŁ MARIUSZ SZŁAPO, ul. Owsiana 1/11, 16-300 Augustów, NIP 846-164-55-84 kontakt: tel. 87 734 16 73, email: estedentaugustow@gmail.com
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  3. administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
  4. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa
  5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  6. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
  7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  8. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2.
  9. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).