Unia Europejska

Endodoncja

Endodoncja zajmuje się miazgą i tkankami otaczającymi korzeń zęba.

Endodoncja zajmuje się miazgą i tkankami otaczającymi korzeń zęba. Celem leczenia kanałowego jest uratowanie uszkodzonego lub zainfekowanego zęba zamiast jego usunięcia. Wewnątrz zęba znajduje się miazga, której celem jest dostarczanie bodźców czuciowych i składników odżywczych do zęba. Jeśli miazga (zawierająca nerwy, tętniczki, żyły, tkankę limfatyczną i tkankę włóknistą) ulegnie zainfekowaniu (głęboka próchnica, patologiczne starcie zębów) lub zranieniu (uraz mechaniczny), konieczne jest leczenie endodontyczne w celu uratowania zęba. Bakterie i rozkładające tkanki wewnątrz zęba mogą powodować poważne zakażenia lub ropień, prowadząc do utraty kości i utraty samego zęba.

Pierwszym krokiem w leczeniu kanałowym jest oczyszczenie kanału z miazgi – nerwów i naczyń krwionośnych – oraz dezynfekcję, która ma na celu usunięcie istniejących bakterii, które dostały się do miazgi. Po usunięciu wszystkiego pusty obszar miazgi jest wypełniany do wierzchołka korzenia, aby zapobiec przedostawaniu się bakterii do kości. Kanały korzeniowe mogą zostać przekształcone i powiększone, aby umożliwić lepszy dostęp podczas wypełnienia. Nowoczesna endodoncja wykonywana jest w znieczuleniu miejscowym, osłonie z koferdamu oraz przy pomocy mikroskopu, dzięki czemu jesteśmy w stanie zlokalizować wszystkie kanały oraz ich skomplikowaną budowę. Znieczulenie sprawia, że zabieg jest całkowicie bezbolesny, a koferdam (osłona) zapobiega ponownej infekcji kanału oraz podwyższa komfort pacjenta.

Urządzenia, które w Klinice ESTEDENT gwarantują sukces w tym trudnym leczeniu:

dokładna diagnostyka radiologiczna, zdjęcia pantomograficzne i tomografia komputerowa (zdjęcia 3D). W tym celu korzystamy z najnowszego aparatu tomograficznego SIRONA ORTHOPHOS S 3D. Jest to urządzenie o niespotykanej wszechstronności: począwszy od niewiarygodnie ostrych obrazów pantomograficznych dzięki czujnikowi DCS i technologii Sharp Layer (ostra warstwa) kończąc na wolności wyboru pola obrazowania w tomografii stomatologicznej. Aparat pracuje pod kontrolą najnowszego oprogramowania SIDEXIS 4, będącego nowoczesnym środowiskiem pracy dla każdego diagnosty.

SIRONA ORTHOPHOS wykonuje szeroką gamę zdjęć rentegenowskich:

  • pantomograficzne: zwykłe, pediatryczne, segmentowe, ze stałym powiększeniem, bez artefaktów
  • cefalometryczne: PA/AP, boczne, projekcje skośne (Townse’a, Watersa) *tomograficzne (3D): pełne łuki zębowe, obszar trzonowców i gałęzi wznoszącej, stawu skroniowo-żuchwowego, diagnostyka dróg oddechowych *tomografia endodontyczna w najwyższej rozdzielczości (woksel 80µm
  • inne programy: Skrzydłowo-zgryzowe, przekroje rotacyjne zatok.

Obrazowanie trójwymiarowe, czyli 3D pozwala w bezpieczny sposób zaplanować zabieg, przeanalizować wszystkie struktury anatomiczne w pobliżu pola zabiegowego. Dawka promieniowania generowana podczas wykonywania tomografii jest porównywalna lub niższa od zdjęcia pantomograficznego na kliszy.

  • zdjęcia wewnątrzustne celowane podczas leczenia endodontycznego wykonywane aparatami SIRONA HELIODENT PLUS z radiowizjografią SIRONA XIOS SUPREME
  • mikroskopy renomowanej firmy SELIGA GLOBAL
  • endometry firmy VDW RAYPEX
  • mikrosilniki firmy VDW RECIPROC GOLD
  • wypełnienie kanałów – system OBTURA

Wygodę podczas badania i zabiegów stomatologii zachowawczej zapewniają komfortowe fotele amerykańskiej firmy A-DEC. Bezbolesność zabiegów gwarantują znieczulenia podawane wprawną ręką lekarza przy użyciu karpuli lub najnowocześniejszego systemu znieczulenia sterowanego komputerowo – QUICKSLEEPER 5.

Dla osób bardziej bojaźliwych możemy zaproponować przeprowadzenie leczenia przy użyciu gazu rozweselającego (sedacja wziewna) – MASTERFLUX