Unia Europejska

Ortodoncja

dziedzina stomatologii, która zajmuje się leczeniem wad zgryzu

Ortodoncja – dziedzina stomatologii, która zajmuje się leczeniem wad zgryzu, wad szczękowo-twarzowych oraz korygowaniem nieprawidłowości zębowych. Leczenie ortodontyczne przeprowadza się u pacjentów w każdym wieku z powodów profilaktycznych i estetycznych.

Wady zgryzu są to zaburzenia w budowie i czynnościach zębów, łuków zębowych i ich wzajemnej relacji. Wady mogą uwidaczniać się w zmienionych rysach twarzy lub zaburzać czynności jamy ustnej np. utrudniać jedzenie, mówienie i oddychanie.

Pochodzenie wad może być:

  • Wrodzone wady zgryzu – przyczyną tych wad mogą być czynniki genetyczne lub czynniki zewnętrzne (np.niedobory kwasu foliowego w życiu płodowym)
  • Nabyte wady zgryzu – wykształcają się w ciągu pierwszych lat życia dziecka w wyniku niewłaściwych nawyków (np. ssanie kciuka lub smoczka, zasysanie warg, obgryzanie paznokci) lub w następstwie urazów mechanicznych twarzy.

Aparaty ortodontyczne to najskuteczniejsza metoda leczenia ortodontycznego. Aparaty różnią się między sobą rodzajami, technologią i czasem trwania leczenia.

Rodzaje aparatów ortodontycznych:

  • Aparaty ruchome – aparaty, które można na określony czas wyjmować (np. do mycia zębów lub jedzenia).
  • Nowoczesnym rozwiązaniem są przezroczyste aparaty nakładkowe dla dorosłych (Invisalign).
  • Aparaty stałe – aparaty osadzone za pomocą specjalnych klejów na powierzchni wargowych lub językowych zębów na określony czas leczenia ortodontycznego.

Przebieg leczenia ortodontycznego w Klinice ESTEDENT

1 wizyta – konsultacja ortodontyczna, czyli dokładny wywiad z pacjentem, ustalenie przyczyny zgłoszenia się pacjenta oraz jego oczekiwań. Dobranie indywidualnego planu leczenia jest gwarancją sukcesu w leczeniu oraz udanej współpracy lekarz-pacjent.

Podczas pierwszej wizyty pacjent ma wykonywane zdjęcia RTG : zdjęcie pantomograficzne oraz cefalometryczne, czyli boczne czaszki. Lekarz ortodonta szczegółowo analizuje zdjęcia RTG, bada zgryz oraz czynności mięśni, zwraca uwagę na różnego rodzaju dysfunkcje towarzyszące pacjentowi podczas oddychania, mówienia itd. Pobierane są wyciski w celu wykonania modeli diagnostycznych uzębienia.

Przeprowadzana jest dokładna sanacja jamy ustnej. Przed rozpoczęciem leczenia ortodontycznego wszystkie zęby powinny być wyleczone. Należy również przeprowadzić zabieg higienizacji jamy ustnej w celu usunięcia złogów kamienia nad- i poddziąsłowego oraz usunięcie osadu.

2 wizyta – przedstawienie planu leczenia, czyli omówienie analizy zgryzu, warunków kostnych oraz profilu twarzy. Należy pamiętać, że leczenie ortodontyczne to przebudowa całego narządu rzucia a nie tylko równe ustawienie przednich zębów.

Na drugiej wizycie lekarz przedstawia  plan leczenia ortodontycznego indywidualnie dobrany do potrzeb pacjenta oraz jego trybu życia. Po wnikliwej analizie ustala się czy konieczne są wcześniejsze zabiegi chirurgiczne w obrębie jamy ustnej takie jak podcięcie wędzidła, ekstrakcja zębów ósmych lub zębów mlecznych.

Pacjent zostaje poinformowany o prognozowanym czasie leczenia ortodontycznego. Czas uzależniony jest od wady zgryzu, wybranej metody leczenia oraz sumiennym stawianiu się na wizytach kontrolnych. Leczenie ortodontyczne jest długotrwałe, wymaga dyscypliny, ale przynosi wspaniałe efekty i całkowicie odmienia uśmiech dzięki pięknym, równym łukom zębowym.

3 wizyta – rozpoczęcie leczenia ortodontycznego- jest to wizyta podczas której pacjent otrzymuje aparat ruchomy bądź zakładany jest aparat stały, w zależności od ustalonego planu leczenia. Zalecenia i porady odnośnie użytkowania aparatu przekazane są w formie ustnej oraz pisemnej. Pacjent zostaje poinstruowany odnośnie zabiegów codziennej higieny jamy ustnej oraz higieny aparatu ortodontycznego oraz kolejnych wizytach kontrolnych.

wizyty kontrolne odbywają się

  • aparaty ruchome – co 2-4 miesiące
  • aparaty stałe – co 4-10 tygodni.

Uzależnione są  od metody i postępu leczenia, jego fazy oraz i potrzeb pacjenta.

Ostatni etap leczenia,- czyli faza retencji ma na celu utrzymanie i stabilizację wyników leczenia oraz zapobiega powróceniu wady. Zadaniem retencji nie jest wywieranie nacisku na zęby w celu ich przesunięcia, lecz zapobiega cofnięciu się zębów do stanu sprzed podjęcia leczenia

  • funkcję aparatu retencyjnego w przypadku leczenia aparatami ruchomymi spełnia dotychczas używany aparat ortodontyczny bez aktywowania.
  • funkcję aparatu retencyjnego w przypadku leczenia aparatem stałym, po jego zdjęciu spełnia retainer, czyli cieniutki drucik przyklejany do językowej powierzchni zębów przednich dolnych a czasem i górnych. Innym rozwiązaniem jest wkładana/wyjmowana płytka retencyjną lub przezroczysta nakładka na zęby górne

Faza retencji jest najważniejszą fazą leczenia ortodontycznego, od niej zależy utrzymanie osiągniętych  efektów estetycznych i funkcjonalnych.