Unia Europejska

RADIOLOGIA / TOMOGRAFIA

W codziennej pracy naszej Kliniki nowoczesna pracownia RTG jest podstawą prawidłowej diagnostyki

Zdjęcia RTG wykorzystujemy zarówno do planowania leczenia stomatologicznego jak i  kontrolowania postępów lub zakończenia leczenia. Obraz rentgenowski jaki uzyskujemy z wysoko zaawansowanych technologicznie aparatów RTG, pozwala lekarzowi zobaczyć i ocenić stan zębów, kości oraz tkanek okołowierzchołkowych. Pozwala to na postawienie prawidłowej diagnozy oraz zapewnia bezpieczeństwo przeprowadzanych zabiegów. Aparaty cyfrowe umożliwiają natychmiastowe uzyskanie wysokiej jakości zdjęć rentgenowskich na ekranach komputerów w każdym gabinecie naszej Kliniki.

Nowoczesne aparaty rentgenowskie wysyłają znacznie mniejszą dawkę promieniowania jonizującego niż stosowane dawniej aparaty medyczne.

36 zdjęć wewnątrzustnych odpowiada ilości promieniowania otrzymywanej przez każdego z nas codziennie z kosmosu czy sprzętów RTV/AGD.

Tomografia komputerowa to technika obrazowania wewnętrznych struktur organizmu.

Najnowszej generacji tomograf Sirona Orthophos pozytywnie wpływa na planowanie i standard leczenia implantologicznego, chirurgicznego, endodontycznego czy nawet ortodontycznego.

Tomografia komputerowa (CT) czyli zdjęcia 3D dowolnej okolicy anatomicznej, np. CT szczęki, CT żuchwy, CT zatok szczękowych lub obocznych nosa, CT stawu skroniowo-żuchwowego.

Obrazowanie trójwymiarowe, czyli 3D pozwala w bezpieczny sposób zaplanować zabieg, przeanalizować wszystkie struktury anatomiczne w pobliżu pola zabiegowego. Dawka promieniowania generowana podczas wykonywania tomografii jest porównywalna lub niższa od zdjęcia pantomograficznego na kliszy. Przewagą badania tomografii komputerowy 3D nad zdjęciem pantomograficznym jest brak zniekształceń obrazu oraz uwidocznienie wszystkich struktur anatomicznych. w przypadku zdjęcia panoramicznego zawsze jest zniekształcenie obrazu wynikające ze zrzutowania trójwymiarowego obrazu na płaszczyznę.

Badanie wykonuje się standardowo przed rozpoczęciem leczenia implantologicznego. Dokładny obraz rzeczywisty 3D pozwala lekarzowi wykonać szczegółowe pomiary wyrostka kostnego, by dobrać odpowiedni rodzaj implantu zębowego oraz zaplanować kierunek jego wszczepienia.

Z tomografii korzystamy również podczas planowania zabiegów chirurgicznych odbywających się w pobliżu nerwów i zatok szczękowych, gdzie od precyzji pracy zależy bezpieczeństwo procedury.

Tomografia komputerowa Sirona Orthophos SL 3D . Jest to aparat o niespotykanej wszechstronności: począwszy od niewiarygodnie ostrych obrazów pantomograficznych kończąc na wolności wyboru pola obrazowania w tomografii stomatologicznej (od ø5x5cm do ø11 x 10cm). Aparat pracuje pod kontrolą najnowszego oprogramowania SIDEXIS 4

Aparat wykonuje szeroką gamę zdjęć rentgenowskich:

  • Pantomograficzne: zwykłe, pediatryczne, segmentowe, ze stałym powiększeniem, bez artefaktów;
  • Cefalometryczne: PA/AP, boczne, projekcje skośne ( Townse’a, Watersa)
  • Tomograficzne (3D): pełne łuki zębowe, obszar trzonowców i gałęzi wznoszącej, stawu skroniowo-żuchwowego, diagnostyka dróg oddechowych
  • Tomografia endodontyczna w najwyższej rozdzielczości (woksel 80µm)
  • Inne programy: Skrzydłowo-zgryzowe, przekroje rotacyjne zatok.

Sirona Orthophos wyposażona jest w najnowsze oprogramowanie Sidexis 4 do ewidencji pacjentów, obróbki zdjęć: wewnątrzustnych, pantomograficznych, cefalometrycznych i innych) oraz objętości uzyskanych przez skan tomograficzny. Do komputerowego planowania leczenia stomatologicznego dostarczany jest program Galileos Implant. Program ten dysponuje obszerną bazą modeli implantów wraz z łącznikami do planowania zabiegów implantologicznych. W połączeniu z systemem CAD/CAM CEREC, może służyć do projektowania i produkcji szablonów chirurgicznych.

Zdjęcia panoramiczne, inaczej pantomograficzne stanowią podstawę planowania leczenia dentystycznego – pozwalają bowiem na szybką, kompleksową ocenę stanu uzębienia.

Zdjęcia pantomograficzne często pozwalają wykryć choroby, którym nie towarzyszą żadne dolegliwości bólowe. Na jego podstawie możemy przeprowadzić konsultację oraz przedstawić wstępny plan leczenia poddając ocenie stan zębów, kości, występowanie ognisk zapalnych, zmian okołowierzchołkowych czy zatrzymanych zębów.

Zdjęcie pantomograficzne jest niezbędne do leczenia implantologicznego oraz ortodontycznego. W naszej Klinice zdjęcia pantomograficzne są rutynowo wykonywane, jako badanie wstępne przed rozpoczęciem leczenia stomatologicznego.

Obraz uzyskiwany z aparatu pantomograficznego jest rzutem struktur trójwymiarowych na płaszczyznę. Stąd obraz nie jest rzeczywisty, więc na jego podstawie można wykonać jedynie wstępną, ogólną ocenę stanu uzębienia. W przypadkach, gdy istotne jest wykonanie precyzyjnych pomiarów (przed zabiegami implantacji, podnoszenia zatok szczękowych, odbudowy kości czy też usunięcia ósemek) konieczne jest wykonanie badania trójwymiarowego czyli tomografii. Obraz 3D, uzyskiwany dzięki specjalistycznej tomografii komputerowej, jest odzwierciedleniem rzeczywistych warunków anatomicznych pacjenta i nie jest w żaden sposób zniekształcony.

Zdjęcie cefalometryczne inaczej telerentgenowskie jest to zdjęcie boczne głowy.

Zdjęcie to uwidacznia tkanki miękkie twarzy, zatoki przynosowe i podniebienie twarde. Analiza zdjęcia pozwala na ocenę stosunków przestrzennych zębów, szczęki i żuchwy. Jest niezbędna do prawidłowego rozpoznania wad zgryzu, przygotowania planu leczenia, jak również służy jako dokumentacja ze stanu przed leczeniem oraz po leczeniu.

Porównanie badań wykonanych przed leczeniem i po jego zakończeniu pozwala na ocenę wyników leczenia.

Zdjęcie jest całkowicie bezpieczne dla pacjenta ze względu na bardzo małą dawkę promieniowania rentgenowskiego.

Radiowizjografia – wykorzystujemy aparaty Sirona Heliodent Plus

Radiowizjografia (RVG) – zdjęcia rtg punktowe zębów, czyli cyfrowe zdjęcie RTG o zminimalizowanej dawce promieniowania. Jest kto możliwe dzięki wyeliminowaniu tradycyjnej kliszy. Została ona zastąpiona płytką do cyfrowego przetwarzania obrazu. Umożliwia wykonywanie wielu zdjęć wszystkim Pacjentom, łącznie z dziećmi bez jakiegokolwiek ryzyka. Aparat pozwala wykonać w kilka sekund wysokiej jakości cyfrowe zdjęcie RTG wewnątrzustne, bez konieczności czasochłonnej obróbki klisz

Zdjęcia punktowe mają zastosowanie praktycznie we wszystkich dziedzinach stomatologii m.in. diagnostyka ognisk próchnicy, ocena stopnia osteointegracji implantów, kontrola podczas leczenia endodontycznego.

Możliwość wykonania zdjęcia wewnątrzustnego w każdym z naszych gabinetów pozwala kontrolować procedurę bez wychodzenia do pracowni RTG.